อยากทำธุรกิจท่องเที่ยว เริ่มอย่างไรดี

อยากทำธุรกิจท่องเที่ยว เริ่มอย่างไรดี สำหรับนักลงทุนท่านไหน ที่กำลังหาข้อมูลสำหรับทำธุรกิจท่องเที่ยว บทความที่ gatopaints จะนำเสนอในวันนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่น้อย เพราะเราจะนำเสนอมุมมองต่าง ๆ ในการเตรียมตัว ก่อนจะตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจท่องเที่ยว โดยจะแยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ให้เห็นแบบชัดเจน ทั้งเรื่องการจดทะเบียน การหาลูกค้า ตลอดจนเรื่องของงบประมาณเงินทุน ว่าต้องมีเท่าไหร่จึงจะสามารถลงทุนทำธุรกิจรูปแบบนี้ได้ พร้อมแล้วไปศึกษาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทุนไปพร้อมกันเลยค่ะ

เริ่มต้นธุรกิจท่องเที่ยว  ต้องรู้อะไรบ้าง?

สิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำธุรกิจท่องเที่ยว หลัก ๆ จะมีด้วยกัน 4 เรื่อง ดังรายละเอียดที่ปรากฎต่อไปนี้

1. ธุรกิจการนำเที่ยว หรือ Tour operator หมายถึง ธุรกิจที่ทำหน้าที่จัดการนำเที่ยวแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว จัดหาไกด์นำเที่ยว จัดหาที่พัก จัดการเดินทางไปยังสถานที่เป้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน

2. ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว หรือ Travel Agency หมายถึง ธุรกิจที่มีหน้าที่จัดจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการด้านการท่องเที่ยว แต่ธุรกิจนี้ไม่จำเป็นต้องงเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวเอง ทั้งนี้ ธุรกิจจัดการการนำเที่ยวส่วนใหญ่ จะอยู่ในสถานะเป็นธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว หรือ Travel Agency ด้วย

3. ธุรกิจขายส่งบริการท่องเที่ยว หรือ Travel wholeseller หมายถึง ธุรกิจที่เป็นผู้รวบรวมเอาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวจากหลาย ๆ ผู้ประกอบการ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ Travel Wholeseller จะเป็น Travel Agency มากกว่านักท่องเที่ยวโดยตรง

4. ธุรกิจบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง หรือ Destination management services : (DMC) หมายถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่มีบริการหลากหลายในจุดหมายปลายทางหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์ ที่พัก สปา การเดินทาง ร้านอาหาร โดยมีลูกค้าเป็นธุรกิจนำเที่ยวเป็นตัวกำหนดสิ่งที่ต้องการ ในแพลนเที่ยวแต่ละประเทศ

เนื้อหา-1

เริ่มต้นทำธุรกิจท่องเที่ยว ต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง?

หลักแล้วการจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจท่องเที่ยว จะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ จดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยว และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายละเอียดการจดทะเบียนรูปแบบต่าง ๆ มีดังนี้

1. การจดทะเบียนบริษัท

แน่นอนว่าก่อนจะเริ่มทำธุรกิจบางอย่าง นีกลงทุนจะต้องทำการจดทะเบียนบริษัทชัดเจนก่อน หากต้องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ก็สามารถเข้าไปจดทะเบียนได้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามจังหวัดที่ท่านตั้งบริษัท หรือจะเลือกจดผ่านระบบออนไลน์ที่ E-registration ก็ได้เช่นกัน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องไม่ลืมเมื่อจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวคือ การระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทใน “แบบ ว.” ว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการนำเที่ยว และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถนำธุรกิจไปจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวได้ค่ะ นอกจากนี้ ตามกฎหมายบอกว่า หากธุรกิจที่มีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว หลายครั้งจำเป็นต้องมีการทำธุรกรรมกับบริษัทท่องเที่ยวอื่น ๆ ดังนั้น การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ก็อาจมีความจำเป็นในหลาย ๆ กรณี ซึ่งกรมสรรพากรก็อนุญาตให้ธุรกิจ สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือจะไปจดที่สำนักงานโดยตรงก็ได้เช่นกัน

เนื้อหา-2

2. การจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยว

เมื่อมีที่ตั้งบริษัท และมีการจดทะเบียนแบบชัดเจน ตามรายละเอียดในข้อ 1 แล้ว นักลงทุนจะต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยใบอนุญาตท่องเที่ยว มี 4 ประเภท พร้อมทั้งต้องวางเงินหลักประกันที่จะได้คืนเมื่อเลิกกิจการ ดังนี้

  • ประเภททั่วไป สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องวางเงินหลักประกัน 200,000 บาท
  • ประเภทนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ สามารถจัดการท่องเที่ยวแบบ Inbound และ Domestic ได้เท่านั้น ต้องวางเงินหลักประกัน 100,000 บาท
  • ประเภทในประเทศ สามารถจัดการท่องเที่ยวแบบ Domestic ได้เท่านั้น ต้องวางเงินหลักประกัน 50,000 บาท
  • ประเภทเฉพาะพื้นที่ สามารถจัดการท่องเที่ยวได้เฉพาะเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ต้องวางเงินหลักประกัน 10,000 บาท

โดยสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ ได้จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสอบถามผ่านช่องทางเว็บไซต์ และสำนักงานได้โดยตรง

เนื้อหา-3

3. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หากผู้นักลงทุนการท่องเที่ยวทั้งหลาย มีการเปิด website เพื่อจำหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ ตามหลักแล้วจะต้องมีการขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trustmarkthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ทำธุรกิจท่องเที่ยว ต้องลงทุนเท่าไหร่?

ต้นทุนที่จำเป็นมาก ๆ ในธุรกิจทุกรูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่ามันรวมธุรกิจท่องเที่ยวเข้าไปด้วย การจะทำธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ลงทุนจะต้องมีการวางเงินหลักประกันตามประเภทของการจดทะเบียนธุรกิจ หากต้องการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัด ก็จำเป็นต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนจดทะเบียนยิ่งมาก ก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีความน่าเชื่อถือ ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น SMEs ส่วนใหญ่ มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ไม่กี่แสนบาท จนถึงประมาณ 4 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงินทุนที่จำเป็น มันขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่ท่านทำ ไม่สามารถกำหนดแบบตายตัวได้ ว่าต้องใช้มากหรือน้อยเพียงใด หากท่านใช้หน้าร้านออนไลน์เป็นหลัก เงินลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องมากนัก อาจอยู่ในแค่หลักหมื่นด้วยซ้ำ ขณะที่หากต้องการมีหน้าร้าน ก็ขึ้นอยู่กับทำเลที่จะตั้งอยู่ หากอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวดัง ๆ ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกหนึ่งต้นทุนที่ธุรกิจท่องเที่ยว ไม่อาจเลี่ยงได้คือ การลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ เนื่องจากการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่สามารถหลีกหนีจากช่องทางออนไลน์ได้

และทั้งหมดนี้คือเรื่องน่ารู้ขั้นต้น ของการลงทุนทำธุรกิจท่องเที่ยว ความจริงแล้วยังมีรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ให้ท่านศึกษาอีกมากมาย ทั้งในเรื่องการวางแผนดีลโรงแรม ร้านอาหาร เครื่องบิน และการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ แต่เอาไว้มาติดตามกันในบทความต่อไปนะคะ